Resources for Schools \ Acmhainní do Scoileanna

Someone holding a phone in their hands with headphones attached
© National Gallery of Ireland.Credit

Discover a rich library of resources for students and teachers, exploring everything from the history of photography to how to approach the Leaving Cert gallery question. 

Faigh amach faoin méid acmhainní iontacha atá againn do mhic léinn agus do mhúinteoirí, ag iniúchadh gach rud ó stair na grianghrafadóireachta go cén chaoi le tabhairt faoi cheist an ghailearaí i scrúdú na hArdteistiméireachta.

Cheat sheets

If you're not sure where to start, or what might work best for you, take a look at our resources cheat sheets which list everything we have and where to find them:

Mura bhfuil tú cinnte cén áit le tosú, nó céard a oibríonn is fearr duitse , féach ar ár mbileog le nótaí éascaíochta a liostaíonn gach acmhainn a bhfuil againn agus cá bhfaighidh tú iad.

Resources by school level 

Group of teenagers working on a project in a Gallery workshop

Acmhainní do Scoileanna

Oiriúnach don bhunscoil agus don iar-bhunscoil.

Tuilleadh eolais anseo

Explore more