Mosaic tile details from the Merrion Square entrance. © National Gallery of Ireland.
© National Gallery of Ireland. Photographer: Jack Caffrey, The Pimlico Project, 2017.

Scéim na dTeanga

Scéim na dTeanga Oifigiúil 3ú Gailearaí Náisiúnta fógraíodh

Tá an Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ag iarraidh a fhógairt go bhfuil ár dtríú Scéim Teanga daingnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Cuireadh tús leis an Scéim ar 20ú Feabhra 2017 agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ón dáta seo nó go dtí go mbeidh scéim nua daingnithe ag an Aire de réir alt 15 den Acht, cibé acu is déanaí.

(Press Raiteas: 3 Márta 2017)

Scéim na dTeanga