Rannóga agus Teagmhálacha

Teagmhálach Ginearálta

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar, 
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: + 353 1 661 5133
Faics:  + 353 1 661 5372
Ríomhphost:
info@ngi.ie

 

Teagmhálach Fóinteach

CSIA

Teil: + 353 1 632 5517

csia@ngi.ie

Siopa an Ghailearaí

Teil: + 353 1 663 3518
Faics: + 353 1 661 9898

bookshop@ngi.ie

Deasca Faisnéise Teil: + 353 1 661 5133

informationdesks@ngi.ie

Leabharlann & Cartlanna  Teil: + 353 1 663 3546 

library@ngi.ie

Seomra na bPriontaí Teil: + 353 1 663 3535

drawings@ngi.ie

Bialann Teil: + 353 1 661 0545

bookings@withtaste.ie

Turais Teil: +353 1 663 3510 tours@ngi.ie