Cairt do Chustaiméirí

Photo of a group of people on a guided tour in a gallery, with gilt-framed pictures and mirrors on a wall behind them.
Photographer Jack Caffrey, The Pimlico Project, 2017. Photo © National Gallery of IrelandCredit

Ár Misean

Déanann Gailearaí Náisiúnta na hÉireann cúram den ealaín, mar aon le hardán a chur ar fáil di, í a fhorbairt agus a léirmhíniú. Cuireann an gailearaí eispéireas den scoth ar fáil a spreagann suim san ealaín agus a chuireann ionad iontach ar fáil chun teacht ar ealaín. 

Tugtar cúig ghealltanas ar leith sa Chairt do Chustaiméirí

Déanfaimid

  • Eispéireas ar ardchaighdeán a chur ar fáil do chuairteoirí.
  • Bailiúchán ealaíne inspioráideach a chur ar taispeáint agus a bhainistiú. 
  • Seirbhís faisnéise, seirbhís bailiúcháin agus seirbhís oideachais a chur ar fáil do chách. 
  • Foireann spreagúil eolach, oilte agus traenáilte a chur ar fáil. 
  • Áit shábháilte den Ghailearaí a bheidh ar fáil do chách.


Leagtar amach sa Chairt do Chustaiméirí go gcuirfear eispéireas agus seirbhísí ar ardchaighdeán ar fáil duit mar chuairteoir. Tugtar cúig ghealltanas faoi leith sa Chairt do Chustaiméirí agus is iad is bun do na 12 phrionsabal atá mar bhuntaca faoi Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí/ Eispéireas Cuairteoirí.