Tacaíocht don Ghailearaí

Óna bhunú, bhí an Gailearaí ag brath ar fhlaithiúlacht an phobail le tabhartais phríobháideacha ag íoc go mór as an gcostas de Sciathán bunaidh Dargan a thógáil. Níos déanaí, cuireadh an Sciathán Mílaoise i gcrích le tacaíocht ó bhronntóirí príobháideacha agus corporáideacha a chuir go mór le maoiniú oifigiúil ón rialtas agus le ranníocaíocht shubstainteach ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF).

I dteannta le tacaíocht phoiblí dona chláir thógála, thairbhigh an Gailearaí go mór as na tiomnachtaí agus as na bronntanais go léir a chuir le leathnú an Bhailiúcháin, le tabhartais shuntais, na bronntanais ach go háirithe ó Vaughan, Milltown, Beit agus an tiomnacht Maire MacNeill Sweeney a chlaochlaigh an Bailiúchán.  

Sa lá atá inniu ann, tá an institiúid faoi chomaoin dá thacadóirí as oibriúchán leantach agus leathnú do chuid mhaith dá chláir agus dá thionscnaimh. Chuir comhaltachtaí, deontais chaipitiúla, sochar comhchineáil agus urraíocht feabhas ar chumas an Ghailearaí chun glacadh go hiomlán le tairbhe na dteicneolaíochtaí nua, chun a chláir oideachais a chur chun cinn, chun comhaltachtaí agus intéirneachtaí a mhaoiniú i dteannta le mórthaispeántais a chur ar siúl.


Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

Teil:  +353 1 6633524  R-phost: development@ngi.ie