Polasaithe Cuairteora

Cosaint na n-oibreacha ealaíne: Ná cur do lámh ar aon obair ealaíne (lena n-áirítear dealbha agus frámaí). Coinnigh fad slán le do thoil idir tú féin agus gach obair ealaíne chun a sheachaint tú féin a bhuaileadh leo. Ná claon ar na ballaí nó ar na cásanna taispeántais (cibé le scríobh nó le haghaidh tacaíochta fisicí). 

Seomra Cótaí: Tá seomraí cótaí suite ag an dá bhealach isteach don Ghailearaí. Ní mór do na málaí móra go léir agus na scáthanna fearthainne a sheiceáil. Tá an seomra cóta saor in aisce.

Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas: féach ar ár leathanach Access le haghaidh na sonraí go léirplease

Páistí: Ba chóir go mbeadh duine fásta le páistí sa Ghailearaí an t-am ar fad. Tá níos mó eolais maidir lenár mBeartas um Chosaint Pháistí ar fáil anseo.

Sceitseáil: Tá adult drawing kits agus Family Packs ar fáil ar iasacht saor in aisce ag an nDeasc Eolais de Shráid an Chlárigh. Chun cead a fháil d’ábhair féin a thabhairt isteach, téigh i dteagmháil le do thoil le Education Department. Tabhair faoi deara nach gceadaítear ábhair fhliucha a úsáid sa Ghailearaí.

Turais Ghrúpa: Léigh ár treoracha do ghrupaí anseo.

Fóin Phóca: Ní cheadaítear fóin phóca a úsáid sa Ghailearaí.

Ceamaraí: Ní cheadaítear grianghrafadóireacht agus úsáid trealaimh dhigitigh nó físeáin sa Ghailearaí. Le haghaidh tuilleadh sonraí téigh i dteagmháil le do thoil le Rights and Reproductions Department.

Bia agus Deochanna:  Ní cheadaítear bia agus deochanna sa Ghailearaí ach amháin sa  café agus bialann.

Cosc ar Tobac: Ní cheadaítear tobac a chaitheamh in áit ar bith sa Ghailearaí.