Áiseanna & Seirbhísí

test image

Turais faoi threoir

tours den bhailiúchán buan ar fáil saor ina aisce. Féadfaidh tú turas príobháideach don Ghailearaí a eagrú chomh maith nó grúpa scoile a thabhairt le haghaidh cuairte.

Clostreoracha

Féadtar audioguides  de rogha an bhailiúcháin a fháil ar iasacht saor in aisce ó na Deasca Eolais. Tá clostreoracha ar fáil i mBéarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Polainnis. Ina theannta sin tá clostreoir speisialta do pháistí atá ar fáil i mBéarla amháin.

Taighde Seirbhísí

Tugann research collections den Ghailearaí tacaíocht do staidéar ealaíne agus disciplín a bhaineann leis. Freisin, cuirtear ar fáil eolas faoi na bailiúcháin bhuana agus taispeántais speisialta. In acmhainní luachmhara na mbailiúchán seo, cuimsítear ábhar a bhaineann le forbairt náisiúnta agus idirnáisiúnta na n-amharcealaíona ón meánaois ar aghaidh. Tá na bailiúcháin suite i roinnt áiteanna sa ghailearaí agus san áireamh tá an Art Library, the Centre for the Study of Irish Art, NGI Archives, Yeats Collections agus Prints & Drawings Room.

Clinic Pictiúir

Déanann coimeádaithe measúnú ar na pictiúir, priontaí agus líníochtaí a thugtar isteach sa Ghailearaí. Reáchtáiltear é san Aitriam idir 10am agus 12pm ar an gcéad Déardaoin de gach mí (seachas mí Lúnasa agus mí Eanáir). 

Siopa Bronntanais & Leabhair

Suite ag an mbealach isteach ag Sráid an Chláraigh, sa siopa tá rogha mhór de leabhair ealaíne chomh maith le cártaí poist, cártaí agus smaointe bronntanais.

Café agus Bialann

Tá dhá rogha le haghaidh ithe sa Ghailearaí, café suite ag bealach isteach Shráid an Chláraigh agus bialann ar Leibéal 1.

Ionad ar Cíos

Cuireann an Gailearaí timpeallacht uathúil ar fáil chun a bheith mar óstach de function nó event in áiteanna éagsúla..

Áiseanna Friothála ar Naíonáin

Tá dhá áit fhriothála ar naíonáin ar fáil sa Ghailearaí, suite ag na leithris ag Cearnóg Mhuirfeann agus Sráid an Chláraigh.

Cathaoireacha Rothaí

Tá cathaoireacha rothaí ar fáil ar iasacht ag na seomraí cótaí Chearnóg Mhuirfeann agus Sráid an Chláraigh.

Inrochtaineacht

Tá ardaitheoirí, rampaí, ardáin agus áiseanna leithris a athraíodh chun a bheith oiriúnach do chuairteoirí moalghluaiste.

Caillte & Aimsithe

Tá áis chaillte agus aimsithe i bhfeidhm sa Ghailearaí. Má chailleann tú rud éigin le linn do chuairte, inis é do na deasca eolais ag na bealaí isteach de Chearnóg Mhuirfeann agus Sráid an Chláraigh


Le breis eolais a fháil:

Teil: +353 1 661 5133 R-phost: visitorservices@ngi.ie