Preas-seomra

Fiosruithe Preasa
An Oifig Preasa agus Cumarsáide
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar
Baile Átha Cliath 2
Éire

Ríomhphost: press@ngi.ie

Teil: + 353 1 663 3598

Teil: + 353 1 663 3519 

Teil: + 353 1 661 5133


Cuairteoirí Preasa
Tá suaitheantais chreidiúnaithe, pacaí preasa, agus ábhair léiriúcháin ar fáil do ghairmithe na meán atá ag scríobh faoin nGailearaí agus faoina chláir agus ghníomhaíochtaí. Seol ríomhphost nó cuir scairt orainn roimh ré le do thoil.


Scannánaíocht & Grianghrafadóireacht
Ba chóir iarratais ar scannánaíocht agus ghrianghrafadóireacht a dhéanamh ar an áitreabh a chur chuig An Oifig um Chearta & Atáirgeadh.


Úsáid d’Iomhánna i gCóipcheart
Tá a lán de na saothair ealaíne sa bhailiúchán buan faoi chóipcheart na n-ealaíontóirí nó a n-eastáit go fóill. Le haghaidh gach fiosraithe faoi chóipcheart/ceadúnú íomhánna déan teagmháil le do thoil leis An Oifig um Chearta & Atáirgeadh.