Cosaint Sonraí

Is ionann Cosaint Sonraí agus cearta príobháideachta an duine aonair a chosaint maidir le próiseáil de shonraí pearsanta, i bhformáid phaipéir agus i bhformáid leictreonach. Leagtar amach dianrialacha sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (na “hAchtanna um Chosaint Sonraí”) maidir leis an dóigh a mbailítear, a roichtear, a n-úsáidtear agus a nochtar sonraí pearsanta agus sonraí íogaire pearsanta. Ligeann na hAchtanna um Chosaint Sonraí freisin do dhaoine aonair a gcuid sonraí pearsanta a rochtain ar iarratas, agus tugann an ceart do dhaoine aonair a gcuid sonraí pearsanta a leasú sa chás go bhfuil siad mícheart.

Ba chóir ceisteanna faoi Chosaint Sonraí a sheoladh chuig Gerry D'Arcy, Ceannasaí Riaracháin, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean Thiar, Baile Átha Cliath 2.