Tuarascálacha agus Polasaithe

Tuarascálacha Bliantúla NGI

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2008 [PDF 5.68MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2007 [PDF 5.51MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2006 [PDF 3.68MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2005 [PDF 6.17MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2004 [PDF 5.41MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2003 [PDF 2.35MB]

Tuarascáil Bhliantúil NGI 2002 [PDF 1.11MB]


Policies

Cosaint Leanaí 

Cairt Chustaiméirí

Saoráil Faisnéise

Scéim Gaeilge 2013-2016

Cosaint Sonraí


Straitéis

Plean Straitéiseach 2013-2015

Ráiteas Straitéise 

Ráiteas Straitéise 2007-2010


Soláthar

Cloíonn Gailearaí Náisiúnta na hÉireann le treoirlínte agus rialacháin maidir le soláthar poiblí arna leagan amach ag an Roinn Airgeadais agus an AE... tuilleadh faisnéise