An Bord

Cuimsíonn an Bord suas le seacht gcomhalta dhéag, deichniúr acu a cheapann an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, cúigear acu ina sealbhóirí ex-officio ar na hoifigí atá liostaithe thíos agus ainmníonn agus ceapann an tAcadamh Ibeirneach Ríoga beirt acu de bhun cumhachta a tugadh dóibh faoi Acht 1854. Fónann comhaltaí a cheapann an tAire téarmaí de chúig bliana (ar féidir iad a athnuachan), fónann comhaltaí ex-officio téarmaí de thréimhsí éagsúla ag brath ar bhunreacht a n-eagraíochta.

An tAcadamh Ibeirneach Ríoga (RHA): Uachtarán
Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS): Uachtarán agus Leas-Uachtarán
Acadamh Ríoga na hÉireann (RIA): Uachtarán
Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW): Cathaoirleach

Is é seo a leanas an bhallraíocht faoi láthair:

Ceaptha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt:
Cathaoirleach:  An Dr. Abdul Bulbulia
Ms Olive Braiden
Mr Jackie Gallagher
Mr John Mulcahy
Ms Loretta Brennan-Glucksman
Dr Paul O’Brien
Dr Tom McCarthy
Mr Dermod Dwyer
Ms Kathleen Watkins

Ex-Officio:
An tOllamh Nicholas Canny RIA
Ms Clare McGrath OPW
Mr Fonsie Mealy RDS
Dr J Anthony Scott RDS
Mr Des McMahon RHA

Ceaptha ag an RHA:
Mr Martin Gale RHA
Mr James Hanley RHA