Oideachas

Oibríonn an Roinn Oideachais chun feabhas a chur ar eispéireas agus taitneamh a bhaint as an mbailiúchán trí raon de sheirbhísí tacaíochta a sholáthar atá curtha in oiriúint do bhreithiúnais agus riachtanais éagsúla an phobail ilchineálaigh. I dteannta le cláir agus le himeachtaí a reáchtáil do na grúpaí éagsúla aoise agus d’earnálacha éagsúla an phobail sa Ghailearaí, cuireann sé tuiscint don bhailiúchán agus don ealaín i gcoitinne chun cinn trí ghníomhaíochtaí for-rochtana. 

For-rochtain Pobail

Teil: + 353 1 6633506 education@ngi.ie

Múinteoirí & Scoileanna

Teil: + 353 1 6325509 education@ngi.ie

Cláir do Pháistí agus d’Aosaigh

Teil: + 353 1 6633505 education@ngi.ie

Foghlaim ar feadh an tSaoil d’Aosaigh

Teil: + 353 1 6633505 education@ngi.ie

Fiosruithe Ginearálta

Teil: + 353 1 6633505 education@ngi.ie