Forás ar Bhailiúcháin Yeats

Jack B. Yeats, 1873; Susan Mary Pollexfen, c.1873

Tá muintir Yeats ar cheann de na teaghlaigh is iomráití ó thaobh na healaíne in Éirinn agus is maith atá an cháil tuillte acu. Tá líon is mó ná 400 saothar de chuid dhaoine de mhuintir Yeats i mbailiúcháin an Ghailearaí Náisiúnta chomh maith lebailiúchán suntasach cartlainne ina bhfuil tuairisce ar bheatha agus ar bheartaíocht dhaoine teaghlach. Tá sracléargas le fáil ar oidhreacht an teaghlaigh ón taispeántas seo de chuid éigin den éadáil atá sa bhailiúchán cartlainne a bhuíochas an teaghlaigh agus de na daoine éagsúla a bhronn ar an nGailearaí iad.

Obair le foilsiú

Tagann an léaráid ar chlé as an cuntas a thug John Millington Synge ar an saol in Árainn, Contae na Gaillimhe i 1907.  Tá 12 léaráid le Jack B.Yeats sa chuntas. 'An Island Man' is anim don léaráid seo. As eagrán teoranta 150 cóip, le léaráidí lámhdhaite.

Obair Ealaine Urnua

Money Oldriers ar an Sands Road, 1906 is anim don sceitse seo de Jack B. Yeats ag taispeáint beirt ag marcaíocht capaill i Slapton Sands, Devon. Ceann amháin de thuairim is 10,000 saothar sceitseála in 205 leabhar sceitseála de chuid Jack B. Yeats atá i gCartlann Yeats.

Litreacha

Sa litir seo, (19 Eanáir 1921) habhann Jack buíochas (‘delightful article’) lena athair faoin alt ‘The education of Jack B. Yeats’ a foilsíodh in The Christian science monitor, 2 Samhain 1920 agus as ucht an leabhair faoi Renoir. Bhí sceitse de bheirt sheanmhairnéalach ar na duganna i mBaile Átha Cliath curtha isteach leis an litir ag Jack.

Leabharlann Jack B. Yeats

Léaráid maisiúcháin d’obair pinn agus dúigh le Mary Cottenham Yeats, [c.1896] as an leabhar Chambers Twain le Ernest Radford ina bhfuil léaráidí maisiúcháin de bhunsaothar Cottie Yeats, Jack B. Yeats agus daoine eile.