Leabharlann & Cartlanna

Is foinsí suntasacha iad na bailiúcháin leabharlainne agus chartlainne d’aon duine a bhfuil suim acu i dtaighde ealaíona agus na disciplíní a bhaineann léi. Tá na bailiúcháin seo sa Leabharlann Ealaíne, san Ionad ESB do Staidéar Ealaíne na hÉireann, sa Chartlann Yeats agus sa Chartlann Institiúideach NGI. Tá na foinsí seo saibhir agus éagsúil, agus baineann siad le forbairt náisiúnta agus idirnáisiúnta na n-amharcealaíon ón meánaois ar aghaidh agus tugtar tacaíocht do staidéar forbartha de thraidisiún ealaíonta Iarthar na hEorpa. San Ionad do Staidéar um Ealaín na hÉireann tá bailiúchán tábhachtach ann maidir le healaín in Éirinn. Ina theannta sin, tá earraí uathúla ann sna cartlanna agus bailiúcháin speisialta nach bhfuil ar fáil in aon áit eile. Tá ról luachmhar ag na bailiúcháin seo maidir le tacaíocht a thabhairt d’obair taispeántas, caomhnuithe, na foirne clárúcháin, oideachais, agus coimeádaithe an Ghailearaithe. Go rialta téann siad i gcomhairliúcháin le healaíontóirí, daltaí, mic léinn agus an léinn acadúla, déileálaithe ealaíne agus bailitheoirí agus baill an phobail.

Tá na bailiúcháin ar fáil i gcomhar comhairliúcháin sna seomraí léitheoireachta den Leabharlann Ealaíne agus Ionad ESB do Staidéar Ealaíne na hÉireann. Féadtar turais agus tabhairt i láthair a eagrú ar iarratas.