Ag bronnadh ar an leabharlann & an cartlanna

Gifting to the Library & Archives

Ó cuireadh an Gailearaí ar bun bhí fáilte roimh fhéile dhaoine a bhronn bailiúcháin phearsanta ina n-iomláine nó nithe aonaracha ar Bhailiúcháin na leabharlainne agus na cartlainne. Is ceiliúradh an taispeántas seo, ina bhfuil ábhar ón Ionad Staidéir ar Ealaín na hÉireann agus as Cartlann Yeats, maille le leabhair agus cáipéisí as leabharlann agus cartlann tábhachtach Sir Denis Mahon a deonaíodh le gairid, ar an leas mór a bhíonn as tabhartais den chineál seo don Ghailearaí agus do na háiseanna taighde atá ag gabháil leis.

Gach ní atá ar taispeáint, is nithe iad a bhronn daoine a thuig an tábhacht atá le leabharlanna agus le cartlanna, ó thaobh cultúir agus oideachais de, maidir le cur le tuiscint an duine ar an ealaín, ar ealaíontóirí, ar chúrsaí cultúir agus ar chúrsaí oidhreachta. A bhuíochas den fhéile agus den fhlaithiúlacht a bhain le lucht na mbronntanas, tá bailiúchán Leabharlann agus Chartlanna Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann sa lá atá inniu ann ar cheann de na bailiúcháin is tábhachtaí ó thaobh cúrsaí taighde de sa tír ar fad.