Taighde sa Ghailearaí

Déanann an Gailearaí gach iarracht fiosrúchán a dhéanamh faoi na hoibreacha ealaíne agus ábhair eile atá sa bhailiúchán agus feasacht a mhúscailt fúthu.

Déanann foireann an Ghailearaithe taighde chun doiciméadú a dhéanamh faoin mbailiúchán agus a chinntiú go mbíonn tuiscint agus léirmhíniú ag daoine fúthu laistigh comhthéacs cultúrtha níos leithne. Déantar taighde eolaíoch chun níos mó a fhoghlaim faoin nádúr ábharach de na hoibreacha ealaíne sa bhailiúchán agus na modhanna a úsáidtear chun iad a chruthú. Leis an taighde seo, cabhraítear le cúram agus caomhnú an bhailiúcháin.

Déantar doiciméadú faoin taighde sa Ghailearaí agus scaiptear é trí fhoilseacháin léannta, catalóga bailiúcháin, catalóga taispeántais, taispeántais, comhdhálacha, siompóisiamaí agus léachtaí.