Taighde

Research

Leabharlann & Cartlanna

Tá bailiúcháin taighde forleathana ag an nGailearaí a bhaineann le forbairt náisiúnta agus idirnáisiúnta de na hamharcealaíona.
Go to Leabharlann Ealaíne

Ionad do Staidéar um Ealaín na hÉireann

Ionad taighde atá tiomanta do dhoiciméadú agus staidéar ealaín na hÉireann
Go to  Ionad do Staidéar um Ealaín na hÉireann

Taighde sa Ghailearaí

Tá taighde lárnach do ról an Ghailearaithe maidir le hoibreacha ealaíona sa bhailiúchán a fhiosrú agus a léirmhíniú

Go to  Seomra Staidéir do Phriontaí & Líníochtaí