Tríú Leibhéal

A discussion group in the Dutch Rooms

Turais Threoraithe don Tríú-Leibhéal agus do Ghrúpaí Breisoideachais

Is féidir sainturais agus sainchainteanna ar ghnéithe an Bhailiúcháin a chur in áirithe do ghrúpaí. Tá gá le fógra de dhá sheachtain ar a laghad agus is féidir cuairt a chur in áirithe suas go 3 mhí roimhré. Tá táille ar thurais threoraithe.

Teil:  + 353 1 6633510  R-Phost: tours@ngi.ie 


Seimineáir & Léachtaí Gearra

Más mian leat seimineár a reáchtáil nó léacht ghearr a thabhairt ós comhair pictiúir mar chuid de chuairt fhéinthreoraithe, más é do thoil é, téigh i dteagmháil le Seirbhísí Cuairteoirí roimhré. Cabhróidh siad leat do chuairt a phleanáil, déanfaidh siad deimhin de go bhfuil an saothar le staidéar ar thaispeáint agus comhairleoidh siad ar na huaireanta gnóthacha le seachaint. Mar threoir chun do chuairt a phleanáil, de ghnáth bíonn an Gailearaí gnóthach ar mhaidineacha ón Luan go hAoine i rith na téarma scoile agus san iarnóin ag an deireadh seachtaine, agus dá bhrí sin, ba cheart cuairteanna do na huaireanta seo a bheith sceidealaithe roinnt mhaith seachtainí roimhré.

Teil:  + 353 1 6615133   R-Phost:  visitorservices@ngi.ie


Múinteoirí faoi Oiliúint 

Tá fáilte roimh mhúinteoirí faoi oiliúint freastal ar aon cheann de na cláir do mhúinteoirí, ina n-áirítear turais agus cainteanna speisialta. Maidir le múinteoirí faoi oiliúint atá ag dul ar chleachtadh múinteoireachta, agus gur mian leo turas allamuigh chuig an nGailearaí a ullmhú, is féidir leo dul i gcomhairle le hacmhainní réamh-chuairte agus nótaí ullmhúcháin

Teil:  + 353 1 6633509  R-Phost:  education@ngi.ie


Modúl Iarsmalann an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD): ag baint feidhme as an Músaem/nGailearaí mar Acmhainn sa Rang Ealaíne

Is tionscadal comhoibríoch é modúl iarsmalann an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha idir Dámh an Oideachais, an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Gailearaí Dhúghlas de hÍde, Ard-Mhúsaem na hÉireann, agus Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath.

Trí mhúinteoirí faoi oiliúint a chur in aithne do na ranna oideachais sna príomhiarsmalanna agus príomhghailearaithe i mBaile Átha Cliath, is é cuspóir an Mhodúil ná múinteoirí faoi oiliúint a éascú chun saibhreas na n-acmhainní atá le fáil sna hinstitiúidí seo a fhiosrú agus a úsáid lena ndaltaí nuair atá siad ar chleachtadh múinteoireachta.