An tSraith Shinsearach

Féadtar léann na Sraithe Sinsearaí ar ealaín, stair agus ar ábhair eile a fheabhsú trí chuairt a thabhairt ar an nGailearaí.

Tá turais threoraithe le fáil saor in aisce do scoileanna in Éirinn agus moltar treoraí an Ghailearaí a chur in áirithe chun an tairbhe is mó a fháil ó do chuairt (tá cóimheas maoirseachta de dhuine fásta amháin le 25 dalta riachtanach). Más fearr leat turas féinthreoraithe, más é do thoil é, soláthraigh fógra de sin roimhré agus cóimheas maoirseachta de 1:15.


Stair Ealaíne an Teastais Shinsearaigh

Turais dhíospóireacht-bhunaithe ag díriú isteach ar shainréimsí an churaclaim um Stair Ealaíne an Teastais Shinsearaigh.


Más mian leat níos mó ná dhá thopaic a chlúdach go doimhin nó má tá sé ar intinn agat fanacht sa Ghailearaí ar chuairt fhéinthreoraithe nó le haghaidh sceitseála i ndiaidh do thurais, más é do thoil é, fiosraigh faoi chuairt shínte a chur in áirithe. Maireann an meánturas ar feadh uaire.

Is féidir leat turais faoi leith a chur in áirithe do ghrúpaí 5ú bliain agus 6ú bliain más gá, agus is féidir linn freastail ar ranganna Idirbhliana agus ar ranganna an Teastais Shóisearaigh ag an am céanna. Más é do thoil é, soláthraigh fógra de trí seachtaine ar a laghad más mian leat an rogha seo a chur in áirithe.