Teaghlaigh & Daoine Óga

 'Our Featherd Friends', at Family Programme

 

Soláthraíonn Gailearaí Náisiúnta na hÉireann raon leathan de chláir agus d’imeachtaí do theaghlaigh agus do dhaoine óga, atá saor in aisce don chuid is mó. Tá imeacht amháin ar a laghad ar siúl in aghaidh na seachtaine, agus níos mó i rith laethanta saoire scoile. Tá a lán taithí ag ár bhfoireann teagascóirí agus soláthraíonn siad foghlaim faoi ealaín atá taitneamhbhunaithe!