For-Rochtain Phobail

 Work done during Community Outreach Workshop

Tugann clár an Ghailearaí um Fhor-Rochtain Phobail ceardlanna agus cainteanna ar fud na hÉireann agus i raon éagsúil ionad, ó scoileanna agus ionaid oideachais, ionaid na n-ealaíon agus iarsmalanna áitiúla go leabharlanna, príosúin, ospidéil agus féilte.

Soláthraítear imeachtaí for-rochtana ag foireann ealaíontóirí agus staraithe ealaíne, agus tá taithí acu go léir a bheith ag obair le páistí agus daoine fásta le spéiseanna agus le riachtanais éagsúla.

Cén fáth nach dtabharfaidh tú cuireadh d’ealaíontóir teacht chuig do sheomra ranga? Tá teagascóirí For-Rochtana Pobail le fáil chun cuairt a thabhairt ar do scoil agus chun ceardlanna a stiúradh, dearaithe ar shaothair sa Bhailiúchán. Bíonn caint idirghníomhach i gceist sna ceardlanna, á leanúint ag seisiún praiticiúil ealaíne.

Áiríonn cláir Fhor-Rochtana:

Ealaín sa tSeomra Ranga

Grúpaí Pobail

Míchumas & Cúram Sláinte

Tá an fhoireann Fhor-Rochtana sásta cláir a chur in oiriúint do riachtanais nó do spéiseanna do ghrúpa, agus dá bhrí sin, téigh i dteagmháil linn má tá riachtanas faoi leith agat. Féach ar ár n-iarthionscadail le haghaidh roinnt samplaí ar na cineálacha clár atá le fáil.


Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

Teil:  + 353 1 6633506  R-Phost: education@ngi.ie