Madir Linne

 

Oibríonn an Roinn Oideachais chun feabhas a chur ar eispéireas agus taitneamh a bhaint as an mbailiúchán trí raon de sheirbhísí tacaíochta a sholáthar atá curtha in oiriúint do bhreithiúnais agus riachtanais éagsúla an phobail ilchineálaigh. I dteannta le cláir agus le himeachtaí a reáchtáil do na grúpaí éagsúla aoise agus d’earnálacha éagsúla an phobail sa Ghailearaí, cuireann sé tuiscint don bhailiúchán agus don ealaín i gcoitinne chun cinn trí ghníomhaíochtaí for-rochtana. 


Le tuilleadh faisnéise a fháil déan teagmháil le:

Teil: + 353 1 6633505  R-phost:  education@ngi.ie