Bailiúchán Yeats


Tá bailiúchán Yeats comhdhéanta de shaothair agus d’ábahir a bhaineann le Jack B. Yeats. Ina theannta sin, tá ábhar sa bhailiúchán a bhaineann le ball teaghlaigh an ealaíontóra; a athair John Butler Yeats, deirfiúracha Elizabeth Corbet Yeats agus Susan Mary Yeats, neacht Anne Yeats agus col ceathar Ruth Pollexfen.

Soláthraíonn Cartlann Yeats, a thug Anne Yeats don Ghailearaí Náisiúnta i 1996, taca an-luachmhar do shaothair ealaíne sa bhailiúchán. Tugann an Cartlann léargais ar shaol cruthaitheach an ealaíontóra.

Suite i Sciathán Beit, taispeánann Músaem Yeats ar bhain Jack B. Yeats amach. Rianaíonn na saothair ar taispeáint a fhorbairt, idir theicniúil agus théamach, ó ábhair shóisialta fhíoracha na 1910í agus na 1920í, go dtí na pictiúir níos pearsanta ghar-eispriseanaíocha óna ghairmréim dhéanach.