Inrochtaineacht

Rochtain Fhisiceach

Tá spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas suite lasmuigh den bhealach isteach Chearnóg Mhuirfeann go dtí an Gailearaí. 

Tá rochtain iomlán ag an dá bhealach isteach ag Cearnóg Mhuirfeann Thiar agus Sráid an Chláraigh.

Tá rochtain do chathaoireacha rothaí agus do bhugaithe ag na gailearaithe agus ag na háiseanna go léir.

Tá cathaoireacha rothaí ar fáil ag an dá bhealach isteach saor in aisce.  

Tá áiseanna leithris ar fáil do chuairteoirí moalghluaiste.

Tá accessibility floorplan speisialta ar fáil do chuairteoirí ó na Deasca Eolais.

Cuairteoirí a bhfuil lagéisteacht acu

Tá córas na lúibe i bhfeidhm sa léachtlann, Seomra AV agus siopa.  

Tá turais ar fáil do na bodhair agus do lucht lagéisteachta.

Cuairteoirí a bhfuil lagamhairc acu

Tá fáilte roimh chuairteoirí le madraí treoracha sa Ghailearaí.

Tá turais ar fáil do na dall agus do lucht lagamhairc.

Riachtanais Oideachais Speisialta

Tá an Gailearaí tiomanta dó a chinntiú go bhfuil rochtain ar fáil ar na cláir agus cúrsaí foghlama go léir do dhaoine a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.


Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir le hinrochtaineacht téigh i dteagmháil le:

Teil: +353 1 661 5133 nó Ríomhphost: visitorservices@ngi.ie

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir le turais agus cláir fhoghlama téigh i dteagmháil le:

Teil: +353 1 663 3506 nó Ríomhphost: education@ngi.ie