Ceisteanna Coitianta

Q. Cé mhéid a chosnaíonn sé dul isteach sa Ghailearaí?

A. Tá an Gailearaí Náisiúnta saor in aisce. Ach, áfach cuireann an Gailearaí fáilte roimh thabhartais, a úsáidtear chun tacú le go leor clár a chuirtear ar fáil mar chuid dá sheirbhís don phobal. Molaimid €3. Tá fáilte roimh chuairteoirí a dtabhartais a fhágáil sna boscaí ainmnithe atá suite timpeall an fhoirgnimh.  

Q. Cén uair a bhfuil an Gailearaí oscailte? 

A. Tá an Gailearaí ar oscailt 361 lá in aghaidh na bliana, tá sé dúnta ar 24, 25 agus 26 Nollaig agus ar Aoine an Chéasta.
Is iad seo a leanas na huaireanta oscailte:
Luain – Sathairn: 9.30am – 5.30pm
Déardaoin: 9.30am – 8.30pm
Dé Domhnaigh: 12pm- 5.30pm
Laethanta Saoire Poiblí: 10am – 5.30pm
Tabhair le fios le do thoil, go dtosófar na seomraí a fholmhú 15 nóiméad sula ndúnann an Gailearaí.

Q. An mbíonn an Gailearaí ar oscailt go deireanach?

A. Fanann an Gailearaí ar oscailt go dtí 8.30pm gach Déardaoin.

Q. An gcuireann an Gailearaí aon chláir speisialta ar fáil le linn na hoscailte deireanaí? 

A. Cuireann. Bíonn sceideal rialta ag an nGailearaí maidir le gallery talks and lecture series ar thrathnónta Déardaoin. Tabhair le fios le do thoil, go gcuirtear léachtaí i láthair freisin ar mhaidineacha Déardaoin ag 10.30 am, agus tráthnónta Dé Domhnaigh ag 3pm.

Q. Conas a shroichim an Gailearaí ?

A. Le haghaidh treoracha go dtí an Gailearaí, féach ar Directions and Opening Hours.

Q. An bhfuil aon áit le hithe sa Ghailearaí?

A. Tá café agus bialann ag an nGailearaí, le lónadóireacht ó With Taste. Freastalaítear lón idir 12pm agus 3pm, le taenna, caifí agus sneaiceanna éadroma ar fáil i rith an lae. 

Q. An bhfuil seirbhís Caillte & Aimsithe i bhfeidhm sa Ghailearaí?

A. Tá. Má chaill tú rud éigin sa Ghailearaí, seol ríomhphost chuig visitorservices@ngi.ie, nó glaoigh ar +353 1 661 5133.

Q. An bhféadfaidh mé grianghraif a ghlacadh sa Ghailearaí? 

A. Ní cheadaítear grianghrafadóireacht agus úsáid trealaimh dhigitigh nó físeáin. Le haghaidh tuilleadh sonraí, téigh i dteagmháil le oifig Rights and Reproductions.

Q. An gcuireann an Gailearaí turais faoi threoir ar fáil?

A. Cuireann. Cuireann an Gailearaí turais faoi threoir ar fáil saor in aisce ag an deireadh seachtaine. Le haghaidh tuilleadh sonraí,cliceáil anseo. 

Q. An bhfuil aon ghníomhaíochtaí speisialta ann do pháistí agus do dhéagóirí?

A. Tá go leor gníomhaíochtaí ar fáil do leanaí de gach aois. Do thuismitheoirí le naíonáin nuabheirthe, tá Turas Tuismitheora Nua ar an tríú Chéadaoin de gach mí ag 2pm. Do pháistí níos sine, atá idir 4 agus 12 bliana d’aois, tá ar a laghad free family workshop amháin in aghaidh na seachtaine ina bhféadtar leis na páistí foghlaim faoi roinnt de na pictiúir sa bhailiúchán, agus rud éigin a chruthú chun tabhairt abhaile leo. Freisin tá family packs ar fáil ar iasacht ag an nGailearaí ón Deasc Eolais suite ar Shráid an Chláraigh, le bealaí spraoi agus ábhair líníochta. Le haghaidh teenagers agus young adults, eagraíonn an Gailearaí cúrsaí go rialta le linn na bliana.  

Q. An dtugann an Gailearaí luacháil maidir leis na hoibreacha a bhaineann le baill an phobail?

A. Is é an beartas de Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann gan luacháil a thabhairt ar oibreacha ar leo baill an phobail iad. Ach, reáchtálann an Gailearaí, áfach clinic phictiúir ar an gcéad Déardaoin de gach mí (seachas mí Lúnasa agus mí Eanáir) idir 10am agus 12pm, a bhféadfaidh baill an phobail ar mian leo níos mó a fháil amach faoi obair ealaíne a bhfuil ina seilbh (m.sh. stair, ealaíon) an obair a thabhairt leo agus breathnóidh baill foirne coimeádaithe an Ghailearaí Náisiúnta air.

Q. An bhfreastalíonn an Gailearaí ar ócáidí príobháideacha/corparáideacha?

A. Freastalaíonn. Cuireann Gailearaí Náisiúnta na hÉireann an deis ar fáil do chuideachtaí agus daoine aonair a bheith mar óstach de functions in áiteanna éagsúla, lena n-áirítear Sciathán na Mílaoise agus Uimh. 5 Sráid an Chláraigh. D’fháiltithe féadtar suas le 400 duine a bheith ann agus do dhinnéar féadtar suas le 200 duine.