Scéim Gaeilge do Dhánlann Náisiúnta na hÉireann

Preasráiteas: 2013

SCÉIM GAEILGE DO DHÁNLANN NÁISIÚNTA NA HÉIREANN

Scéim 2013-2016. Scéim arna réiteach faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003


Tá faomhadh faighte ag Gailearaí Náisiúnta na hÉireann ón Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta dá Scéim Teanga atá i bhfeidhm ó 16 Meán Fómhair 2013 ar feadh tréimhse trí bliana go dtí 2016 nó go dtí go n-aontaíonn an tAire scéim nua faoi Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). Tá nasc chuig an scéim ar shuíomh gréasáin an Ghailearaí www.nationalgallery.ie agus tá sé liostaithe ar shuíomh gréasáin an Choimisinéara Teanga, www.coimisineir.ie

The National Gallery of Ireland has received approval from the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht for its Irish Language Scheme effective from 16 September 2013 for a period of three years until 2016 or until a new scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Official Languages Act (2003). There is a link to the scheme on the Gallery’s website, www.nationalgallery.ie and it is listed on the website of An Coimisinéir Teanga, www.coimisineir.ie