PREAS RÁITEAS: 18 Meitheamh 2010

Fógra faoi dhúnadh seomraí sa Ghailearaí Náisiúnta an samhradh seo d’fhonn ullmhúcháin a éascú le haghaidh oibreacha deisiúcháin an OOP ar dhíon stairiúil Sciathán Dargan.

Sa bhreis ar fhógra na seachtaine seo caite inar chuir Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) tús leis an bpróiseas tairisceana le haghaidh oibreacha deisiúcháin riachtanacha (ar an díon) ar fhoirgnimh stairiúla an Ghailearaí Náisiúnta, go háirithe Sciatháin Dargan agus Milltown (www.etenders.gov.ie), is mian leis an nGailearaí a chur in iúl do chuairteoirí go mbeidh roinnt seomraí dúnta i rith tréimhse an tsamhraidh ionas gur féidir le tús a chur leis an tionscadal athchóirithe seo sa bhfómhar.

Ag tosú ar an Luan, 21ú Meitheamh 2010, agus ag leanúint ar feadh míonna an tsamhraidh, tosóidh an Gailearaí ag dúnadh cuid dá seomraí agus diaidh ar ndiaidh bainfear na pictiúir atá ar taispeáint. I dtús báire, dúnfar gailearaithe i Sciathán Dargan chun na hoibreacha seo a éascú sula dtiocfaidh an conraitheoir ar an láithreán ag deireadh Meán Fómhair.

Fad is a bheidh tionchar ag dúnadh na seomraí ar chláir agus seirbhísí poiblí, tá an Gailearaí tiomanta don chuid is mó dá bhailiúchán a choimeád ar taispeáint don phobal, agus go háirithe na píosaí is mó tóir orthu. Taispeánfar seó an fhómhair, ‘Gabriel Metsu: Rediscovered Master of the Dutch Golden Age’ i Sciathán Beit, ag tosú 5 Meán Fómhair, faoi mar atá sceidealaithe.

Gabhann Gailearaí Náisiúnta na hÉireann leithscéil lena chuid cuairteoirí roimh ré as ucht an chuir isteach agus na míchaoithiúlachta a thagann as na hoibreacha riachtanacha seo. Cuirtear comhairle ar chuairteoirí a bhfuil sé i gceist acu teacht chuig an Gailearaí glaoch a chur ar nó rphost a sheoladh chuig Seirbhísí Cuairteora roimh ré chun díomá a sheachaint: glaoigh ar 01-6615133 nó seol rphost chuig visitorservices@ngi.ie. Cuirfear tuilleadh eolais ar shuíomh gréasáin agus ar leathanaigh twitter agus facebook an Ghailearaí faoi mar a théann na hoibreacha chun cinn.


Sonraí Teagmhála do Chuairteoirí:
Seirbhísí Cuairteora NGI: Guthán (01) 661 5133 Rphost visitorservices@ngi.ie
Uaireanta Oscailte an Ghailearaí:
Luan-Satharn 9.30am-5.30pm; Déardaoin 9.30am-8.30pm;
Dé Domhnaigh 12.00pm-5.30pm. Tá cead isteach saor in aisce chuig an nGailearaí.


Le haghaidh breis eolais & íomhánna, téigh i dteagmháil le:
Valerie Keogh/Emma Pearson
Oifig Chumarsáide & Phreasa
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Rphost: press@ngi.ie