Péintéireacht aisghafa de chuid Yeats, 'Siúlán Bhaitsiléir, i gCuimhne' ar iasacht le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann.

PREASRÁITEAS: 04 Samhain 2009

Is mór le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann a fhógairt go bhfuil an phéintéireacht ''Siúlán Bhaitsiléir, i gCuimhne' (1915) de chuid Jack Yeats a aisghabhadh le déanaí tugtha ar iasacht fhadthéarmach don Ghailearaí. Tá an phéintéireacht le feiceáil anois taobh leis an taispeántas buan de shaothair an ealaíontóra i Músaem Yeats. Tá cead isteach saor in aisce.
Ní fhacthas 'Siúlán Bhaitsiléir, i gCuimhne' go poiblí ó chomóradh céad bliain shaothair an ealaíontór sa Ghailearaí Náisiúnta i 1971. Bhí an íomha ar chlúdach chatalóg an taispeántais i 1971 chomh maith. Goideadh an phéintéireacht ó Chaisleán Dhún Samhnaí, Co. na Mí, i 1990 agus aisghabhadh i Londain í in 2007 nuair a chonacthas í i bhfoilseachán chur chun cinn de chuid Sotheby.

Ghlac Raymond Keaveney, Stiúrthóir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann buíochas le húinéir as an bpéintéireacht a thabhairt don Ghailearaí ar iasacht. "Tá áthas orainn an phéintéireacht thábhachtach seo a fháil ar iasacht a thugann deis annaimh agus iontach do chuairteoirí ceann de luathphéintéireachtaí ola an ealaíontóra a fheiceáil le taobh bailiúchán cáilithe péintéireachtaí Yeats sa Ghailearaí".


NÓTA AR AN bPÉINTÉIREACHT

Siúlán Bhaitsiléir, I gCuimhne (1915)

Déanann an phéintéireacht taifead ar an méid a tharla i ndiaidh eachtra a bhain le díorma den King's Own Scottish Borderers a tharla i lár Chathair Bhaile Átha Cliath an 26 Iúil 1914. Bhí na saighdiúrí ag filleadh ar an mbeairic tar éis dóibh teacht ar bhuíon mhór d'Óglaigh na hÉireann a bhí ag iompar arm a bailíodh ag Binn Éadair. Mar fhreagairt ar an drochfháiltiú a fuair siad ó slua mór i mBaile Átha Cliath, bhí daoine ag magadh futhú agus ag caitheamh cloch leo, scaoil na saighdiúirí urchair. Maraíodh ceathrar agus gortaíodh os cionn tríocha duine. Cé nach bhfaca Yeats é seo ag tarlú, thug sé cuairt ar an suíomh an lá dar gcionn agus tharraing sé learáid ar an láthair. Is léir go raibh tionchar ag an eachtra ar Yeats mar an bhliain dar gcionn rinne sé péintéireacht agus prionta ar an ábhar.

Tá an phéintéireacht le feiceáil i Músaem Yeats de chuid Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean Thiar, Baile Átha Cliath 2.