Soláthar

Cloíonn Gailearaí Náisiúnta na hÉireann le treoirlínte agus rialacháin maidir le soláthar poiblí arna leagan amach ag an Roinn Airgeadais agus an AE. Lorgaíonn GNÉ an phraghsáil is fearr le luach ar airgead a chinntiú agus feidhmíonn sé ar mhodh cothrom, trédhearcach ina ghníomhaíochtaí soláthair go léir.

Fógróidh GNÉ deiseanna soláthair agus tairisceana ar a láithreán Gréasáin ar na bealaí seo a leanas:

Le haghaidh Soláthairtí agus Seirbhísí:

Is féidir conarthaí le luach measta faoi €50,000 a fhógairt ar an láithreán Gréasáin seo.

Is féidir conarthaí le luach measta idir €50,000 agus €206,000 a fhógairt ar an láithreán Gréasáin um Sholáthar r-Thairiscintí.

Déanfar conarthaí thar thairseacha an AE a fhógairt ar an láithreán Gréasáin um Sholáthar r-Thairiscintí agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE).

Le haghaidh Oibreacha:

Déanann Oifig na nOibreacha Poiblí na conarthaí oibreacha a bhainistiú thar ceann GNÉ.

Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le procurement@ngi.ie