Saoráil Faisnéise

Tugann reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise cearta do bhaill an phobail rochtain a bheith acu ar fhaisnéis oifigiúil, oiread agus is féidir, atá comhsheasmhach le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachta.

Ní mór iarratais um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus iad a sheoladh chuig Gerry D'Arcy, Ceannasaí Riaracháin, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Ní mór a lua san iarratas go ndéantar an t-iarratas faoi Achtanna um Shaoráil Faisnéise, agus an cineál rochtana iarrtha a mhionsonrú, i.e. cóip de thaifead nó deis le taifead a fheiceáil, agus ní mór an táille iomchuí a chur leis an iarratas.

Tá tuilleadh faisnéise ar na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ar fáil ar Láithreán Gréasáin FOI na Roinne Airgedadais nó ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Faisnéise.