Customer Charter/ Cairt Custaiméara

Our Commitment is to inspire, educate and inform

 

We will:

• Provide a quality customer service.

• Display and manage an inspiring national art collection.

• Offer an excellent information and educational service.

• Be a knowledgeable and trained staff.

• Provide a safe and accessible Gallery for all.


 

Is e ár nGealltanas ná inspioráid, oideachas agus eolas a chur ar fáil.

 

Déanfaimid:

• Seirbhís custaiméara den scoth a chur ar fáil.

• Bailiúchan ealaíne den chéad scoth a thaispeáint agus a bhainistiú.

• Sársheirbhís eolais agus oideachais a thairiscint.

• A bheith eolach agus oilte mar fhoireann.

• Gailearaí sábháilte inrochtana a chur ar fáil do chách.