Leabharlann agus Cartlanna

Tá rannóg na Leabharlainne & Cartlann freagrach as oibriúchán Leabharlann na hEalaíne, an Ionaid um Staidéar ar Ealaín Éireannach, Cartlann Yeats agus Cartlann Riaracháin an Ghailearaí. Tá na comhghnéithe seo coinnithe i suíomhanna éagsúla ar fud ionad an ghailearaí agus is féidir leis an bpobal rochtain a fháil orthu.

Tá ról lárnach imeartha ag an rannóg i bhforbairt an láithreáin Ghréasáin agus leanann sí de thacaíocht a thabhairt dó. An rud is tábhachtaí ná go bhfuil roinnt de phríomh-acmhainní forbartha aici d’fhonn an láithreán Gréasáin a phobalú agus é a dhéanamh níos sásúla agus níos faisnéisí d’úsáideoirí.

Leabharlann na hEalaíne Teil: + 353 1 6633546 library@ngi.ie

An tIonad um Staidéar ar Ealaín Éireannach

Teil: + 353 1 6325517 csia@ngi.ie
Cartlann GNÉ Teil: + 353 1 6633508 library@ngi.ie
Cartlann Yeats Teil: + 353 1 6633508 yeats@ngi.ie
Láithreán Gréasáin Teil: + 353 1 6633543 website@ngi.ie