Rannóg na mBailiúchán

Cuimsíonn Rannóg na mBailiúchán na Rannóga Coimeádaithe, Caomhnaithe, Cláraitheora agus Taispeántas.

Caomhnú

Cuimsíonn an Rannóg Caomhnaithe Caomhnú Pictiúr agus Páipéar, agus Grianghrafadóireacht. Tá na Caomhnóirí freagrach as cúram fisiceach an bhailiúcháin. Baineann sé seo go príomha le caomhnú coisctheach, monatóireacht chomhshaoil, cóireálacha caomhnaithe, taighde, agus maoirseacht a dhéanamh ar na saothair ar taispeáint. Tá an Ghrianghrafadóireacht freagrach as íomhánna/atáirgeadh an bhailiúchán a ghiniúint, íomháú fóiréinseach a thacaíonn le hobair na gcaomhnóirí agus ábhar léiriúcháin le haghaidh foilseachán agus láithreán Gréasáin an Ghailearaí.

Teil: + 353 1 663 3507         R-phost: conservation@ngi.ie

Coimeádaithe

Tá an Rannóg Coimeádaithe freagrach as cúram, taispeáint, catalógú, taighde, léirmhíniú agus cur i láthair an bhailiúcháin. Tugann na Coimeádaithe comhairle ar shealbhú an bhailiúcháin. Tugann siad comhairle ar iasachtaí chomh maith.

Teil: + 353 1 661 5133        R-phost: collection@ngi.ie

Priontaí agus Líníochtaí

Déanann Priontaí agus Líníochtaí cúram agus taispeáint na saothar ar pháipéar a chuimsíonn líníochtaí, uiscedhathanna, priontaí agus miondealbha a bhainistiú. Tá na Coimeádaithe freagrach as taispeántais a thionóltar i nGailearaí na bPrionta a eagrú agus rochtain ar na gnéithe sin den bhailiúchán atá i Seomra na bPrionta a éascú do thaighdeoirí agus don phobal.

Teil: + 353 1 663 3535    R-phost: drawings@ngi.ie

Taispeántais

Ag obair go dlúth leis na Rannóga Coimeádaithe agus Caomhnaithe comhordaíonn oifig na dTaispeántas giniúint agus seachadadh na dtaispeántas laistigh den fhoras agus seónna taistil chuig aonaid náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Teil: + 353 1 663 3532     R-phost: exhibitions@ngi.ie

Cláraitheoir

Tá Rannóg an Chláraitheora freagrach as Córas Bainistíochta Bailiúcháin an Ghailearaí a dhoiciméadann na saothair ealaíne uile sa bhailiúchán a chothabháil agus a fhorbairt. Tá sí freagrach as comhaid a ghinúint don sealbhú úr uile, laistigh den fhoras agus lasmuigh de chomh maith, lena n-áirítear socruithe iompair. Ina theannta sin tugann Rannóg an Chláraitheora treoir d’oibríocht fhoireann láimhsithe na healaíne.

Teil: + 353 1 663 3540     R-phost: registrars@ngi.ie