Saorálaíocht

Saorálaíochta

Tairgeann an Gailearaí Náisiúnta deiseanna le haghaidh saorálaíochta do dhaoine aonair iontaofa atá cáilithe go cuí le hoibriú taobh le comhghleacaithe gairmiúla ag tabhairt tacaíochta don Ghailearaí agus ag freastal ar a phobal. Tagann deiseanna saorálaíochta tréimhsiúla chun cinn i rannóga éagsúla faoin nGailearaí i réimsí a dhéileálann leis an bpobal agus as radharc an phobail araon. Cé go bhfuil na deiseanna le dul isteach san fhoireann saorálaithe teoranta tá suim againn i gcónaí in iarratais a fháil ó dhaoine aonair ag a bhfuil na scileanna atá oiriúnach dúinn. Tá próiseas roghnúcháin foirmiúil i bhfeidhm agus mura mbíonn folúntais ar bith ann nuair a dhéanann tú iarratas, coinneofar d’iarratas ar chomhad.

Íoslódáil foirm iarratais

Déan teagmháil le volunteering@ngi.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.