Intéirneachtaí

Internships

Intéirneachtaí

Tá intéirneachtaí ar fáil i roinnt de rannóga an Ghailearaí áit ar féidir le céimithe agus gairmithe a scileanna a chleachtadh agus a fhorbairt lena ndeiseanna gairme a threisiú.

Caomhnú

Tá oiliúint agus oideachas mar chuid lárnach de rannóg Caomhnaithe an Ghailearaí. Tá an deis ag daoine aonair atá cáilithe go cuí ó Éirinn agus thar lear araon le hintéirneachtaí a dhéanamh i gcaomhnú pictiúr agus páipéar, a thugann deis dóibh a n-eolas a mhéadú agus a scileanna a threisiú agus iad ag obair taobh le Caomhnóirí an Ghailearaí.

Déan teagmháil le conservation@ngi.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.

Oideachas

Cuireann intéirneacht sa rannóg Oideachais deiseanna ar fáil do chéimithe úrnua le taithí a fháil in oideachas músaem. Tá intéirnigh mar chuid den fhoireann, a chuidíonn leis an taighde, clárú imeachtaí agus gnéithe eile d’oibríochtaí na rannóige a fhreastalaíonn ar phobal, le riachtanais éagsúla, as gach earnáil den tsochaí.

Déan teagmháil le education@ngi.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.

Leabharlann & Cartlanna

Lena n-éagsúlacht shaibhir de bhailiúcháin a úsáideann gairmithe, acadóirí músaeim agus an pobal i gcoitinne, tairgeann an Leabharlann & Cartlanna líon de chláir intéirneachta. Tá na hintéirneachtaí seo oiriúnach do chéimithe a bhfuil suim acu cúrsa aitheanta a dhéanamh i mbainistíocht leabharlainne, cartlann agus faisnéise chomh maith le gairmithe cáilithe ar mian leo taithí phraiticiúil a fháil.

Déan teagmháil le library@ngi.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.

Intéirneachtaí 

Seirbhísí Cuairteoirí

Tá intéirnigh le Seirbhísí Cuairteoirí mar chuid d’fhoireann Fáilteachais ag obair le heispéireas dearfach a chur ar fáil do na cuairteoirí, a thagann go dtí an Gailearaí as gach áit ar fud an domhain, ag insint dóibh faoin mbailiúchán agus sceideal na gclár agus na n-imeachtaí a athraíonn go rialta.

Déan teagmháil le visitorservices@ngi.ie le tuilleadh faisnéise a fháil.