Gairmeacha agus Earcaíocht

Gairmeacha agus Earcaíocht

Is fostóir de chuid na hearnála poiblí é Gailearaí Náisiúnta na hÉireann. Is tríd an chomórtais seo a leanas a líontar deiseanna fostaíochta, fostaíocht bhuan agus shealadach araon, de ghnáth:

Fógraí i bpáipéir nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta

Agus/nó

Postáil ar an láithreán gréasáin seo

Cé go bhfaigheann an Gailearaí líon mór d’fhiosruithe maidir le fostaíocht, ní féidir iarratais ar phoist a ghlacadh ach trí phróiseas an chomórtais. Ní dhéanaimid coinní ar bith.

Tairgeann an Gailearaí deiseanna intéirneachta agus saorálaíochta chomh maith.

Is fostóir comhionannas deiseanna é an Gailearaí Náisiúnta.