Leabharlann & Cartlann Sir Denis Mahon

Sir Denis Mahon

Sa bhliain 2010, bhronn Sir Denis Mahonan chartlann agus an leabharlann sin aige féin ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann. Tá réimsí suime Sir Denis le sonrú ar an mbailiúchán iontach d’ábhar scoláireachta a bhaineann leis an ealaín i dtraidisiún Iarthar na hEorpa ón ré claisiceach anall. B’fhurasta a mheas gurbh í a chuid flaithiúlachtasan leis an nGailearaí ba shuntasaí le blianta beaga anuas agus tá curtha go mór aige leis an mbailiúchán den ealaín Bharócach agus leis an mbailiúchán d’ábhar taighde sa Ghailearaí.

An Cartlann

Is díol spéise an chartlann lena mbaineann cnuasach ollmhór de mhíreanna comhfhreagrais faoi bhailiúcháin agus faoi shaothair ealaíne faoi leith, faoi ealaín agus ealaíontóirí na hIodáile go háirithe. Is d’inneach na cartlainne nótaí acadúla agus ábhar eolais a thiomsaigh agus a chruthaigh Sir Denis féin i rith a shaoil ar fad.

An Leabharlann

Tá réimsí suime Sir Denis le sonrú ar an mbailiúchán iontach d’ábhar scoláireachta a bhaineann leis an ealaín i dtraidisiún Iarthar na hEorpa ón ré claisiceach anall. Is iomaí imleabhar ársaitheoireachta ar rídheacair teacht orthu agus a mheastar ina bhfoinsí tábhachtacha do stair na healaíne i gcónaí atá isteach leis an mbronntanas seo.

Saothar Ealaíne ar Páipéar

Bronnadh roinnt saothar ealaíne ar páipéar mar chuid den bhronntanas fresin, chomh maith le troscán agus earraí airgid. Ina measc, bhí roinnt eitseáil ó Bartolozzi. Bhí de cháil ar Bartolozzi go raibh sé ar an ngreanadóir ab fhearr san Iodáil lena linn agus chuir Richard Dalton, Leabharlannaí an Rí Seoirse III ar coimisiún é cóipeanna a dhéanamh den bhailiúchán níos mó ná 800 saothar líníochta de chuid Guercino a bhí ag an Rí.