An tIonad Staidéir ar Ealaín na hÉireann

Photograph of William Orpen in his Rolls Royce

Is foras taighde an CSIA, a bunaíodh sa bhliain 2002, a chuireann an staidéar ar ealaín na hÉireann, agus ar ábhair eile a bhaineann leis sin, chun cinn agus a chuireann bonn treise faoi trí ábhar taighde a chaomhnú agus a chur ar fáil. Tá tuairisc i leabharlann an ionaid agus sna bailiúcháin cartlainne ar oidhreacht ealaíne na tíre ón luathealaín Cheilteach anuas go dtí an lá inniu.

Tá bailiúcháin thábhachtacha i gcartlann an CSIA de pháipéirí ealaíontóirí. Tá litreacha, grianghraif agus dialanna sainiúla ina measc sin a bhfuil léargas faoi leith uathu ar shaol agus ar shaothar ealaíontóirí. Tapaíodh an deis, ó cuireadh an CSIA ar bun, éadáil a dhéanamh ar iarsmaí cartlainne a bhfuil díol mór spéise agus fiúntais ag baint leo. Tháinig buntáiste mór freisin ó dhaoine agus ó eagraíochta fiala ar cás leo an cúram do na bailiúcháin cartlainne san am atá romhainn agus an leas a bheidh astu. Tá taiscí cartlainne tugtha don CSIA ag lucht staire, scoláirí eile, sliocht ealaíontóir agus a gcuid gaolta chomh maith le hábhar a bhronn ealaíontóirí iad féin.

Tá buntábhacht leis na bailiúcháin seo mar acmhainn ag aon duine ar spéis leis ealaín na hÉireann. Is iomaí iarsma sna cartlanna ar bhain lucht taighde agus staire leas astu cheana féin agus muid faoi chomaoin acu as cur leis an tuiscint ar theacht chun cinn na n-ealaíon don tsúil sa tír seo. Is mór a chuir an phátrúnacht sin, ábhar cartlainne a bhronnadh ar an CSIA, leis an bhforbairt ar an CSIA. Cuirtear bonn treise chomh maith faoi ról an CSIA caomhnúchán a dhéanamh ar an lón ábhair don taighde agus don iniúchadh scoláireachta agus an t-ábhar sin a chur ar fáil do lucht a scrúdaithe.

Breis eolais faoi na cartlainne atá ar taispeáint