Turais

Turais Phoiblí

Bíonn turais saor in aisce de bhailiúchán buan gach Sathairn ag 2 i.n., agus gach Domhnach ag 1 i.n agus 2 i.n.

I mí Iúil agus mí Lúnasa, bíonn turais bhreise ann gach Luain, Céadaoin agus Dé hAoine ag 2 i.n. Tá sceideal rialta ann do thurais speisialta atá i gcomhréir le laethanta saoire agus ócáidí speisialta.

Féach ar ‘What’s On’ don chéad turas poiblí eile.

Turais Scoile

Tá turais saor in aisce do bhunscoileanna agus meánscoileanna na hÉireann, ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré. Tá táille ann do thurais threoraithe do scoileanna ón gcoigríoch. 

Turais Scoile Teanga

Tá turais speisialta ar fáil do dhaltaí atá ag foghlaim Béarla, ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré.

Turais i nGaeilge 

Tá turais le fáil i nGaeilge, ach ní mór duit réamhfhógra maith a thabhairt dúinn, le do thoil.

Turais Féin-Treoraithe  

Tá fáilte roimh ghrúpaí féin-treoraithe sa Ghailearaí, ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré.

Turais Nua do Thuismitheoirí 

Tá na turais seo ann do na tuismitheoirí, caomhnóirí agus cúramóirí do leanaí agus do pháistí.  Reáchtáiltear  turais ar an tríú Chéadaoin de gach mí ag 2 i.n.  Féach ar 'What's On' don chéad turas Nua do thuismitheoirí eile.

Turais Inrochtaineachta

Cuireann an Gailearaí turais ar fáil go rialta do na bodhair, do lucht lagéisteachta, do lucht lagamhairc agus do na dall.

Turais faoi Threoir do ghrúpaí príobháideacha 

Féadtar turais faoi threoir den bhailiúchán a chur in áirithe do ghrúpaí príobháideacha, scoileanna agus grúpaí ollscoile, grúpaí le suim speisialta agus do dhaoine aonair. Tá gá le réamhfhógra de choicís ar a laghad. Glacfar le háirithintí suas le 3 mhí roimh ré. Féadfaidh grúpaí turas ginearálta a roghnú nó téama a shainiú roimh ré. Tá táille ann do thurais phríobháideacha faoi threoir.

Turas Bronntanais Speisialta

Ar smaoinigh tú riamh faoi bhronntanas de thuras pearsanta de Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann a thabhairt do bhall do theaghlaigh nó do chara? Leis an mbronntanas speisialta seo, tugtar an deis don fhaighteoir taisce an Ghailearaí a fheiceáil faoi threoir le duine dár bhfoireann. Tá Dearbháin Turais Bronntanais (Praghas: €50.00) ar fáil ón Gallery Shop.


Le tuilleadh eolais a fháil:

Teil: +353 1 6633510

Email: tours@ngi.ie nó education@ngi.ie