An Idirbhliain

Soláthraíonn an Gailearaí turais atá oiriúnach do dhaltaí idirbhliana ag díriú isteach ar théamaí idirdhisciplíneacha, ina n-áirítear léann thurasóireachta, dearadh faisin agus feistis, daoine stairiúla agus aitheantas náisiúnta.

Tá cóimheas maoirseachta de dhuine fásta amháin le gach 25 dalta riachtanach do ghrúpaí turais má tá treoraí an Ghailearaí á chur in áirithe. Más fearr leat turas féinthreoraithe, más é do thoil é, soláthraigh fógra de sin roimhré agus cóimheas maoirseachta de 1:15.

Is féidir turais a chur in oiriúint do do riachtanais – roghnaigh ó na téamaí liostáilte thíos nó sonraigh do shainroghanna nuair atá cuairt á cur in áirthe agat.

  • Treoracha: Cén roghanna a dhéanann ealaíontóirí agus cén fáth go ndéanann siad iad? Fiosraigh téamaí coitianta in ealaín agus tabhair faoi deara conas a láimhseálann ealaíontóirí iad i mbealaí éagsúla ag úsáid teicnící difriúla agus meán éagsúil.
  • Portráidí: Déan staidéar ar conas a dhéanann ealaíontóirí portráidí agus conas a úsáideann siad frapaí chun níos mó a insint dúinn faoin ábhar. Le grúpaí níos lú, is féidir an rang a chomhreáchtáil le ceardlann ghearr (caitear é sin a chur in áirithe roimhré).
  • Renaissance: Fiosraigh samplaí d’ealaín luath, de mheán ealaín agus d’ealaín dhéanach an Renaissance ón Iodáil agus ón Eoraip Thuaidh.


Chun cuairt a chur in áirithe téigh go díreach chuig Cuairt a Chur in Áirithe