An Teastas Sóisearach

Féadtar cuairt ar an nGailearaí a bheith mar eispéireas fiúntach do dhaltaí an Teastais Shóisearaigh, ag feabhsú a staidéir ar ealaín agus stair.

Tá gá le cóimheas maoirseachta de dhuine fásta amháin le gach 25 dalta do ghrúpaí scoile ar cuairt nuair a úsáidtear treoraí an Ghailearaí. Tá cóimheas de 1:15 i bhfeidhm sa chás gur mian le múinteoirí turais fhéintreoraithe a sholáthar, i ndiaidh fógra roimhré agus formheas don chuairt a fháil.

Staidéir Thacaíochta an Teastais Shóisearaigh

Is féidir turais a chur in oiriúint do do riachtanais – roghnaigh ó na téamaí liostáilte thíos nó sonraigh do shainroghanna nuair atá cuairt á cur in áirthe agat.

  • Treoracha: Cén roghanna a dhéanann ealaíontóirí agus cén fáth go ndéanann siad iad? Fiosraigh téamaí coitianta in ealaín agus tabhair faoi deara conas a láimhseálann ealaíontóirí iad i mbealaí éagsúla ag úsáid teicnící difriúla agus meán éagsúil.
  • Portráidí: Déan staidéar ar conas a dhéanann ealaíontóirí portráidí agus conas a úsáideann siad frapaí chun níos mó a insint dúinn faoin ábhar. Le grúpaí níos lú, is féidir an rang a chomhreáchtáil le ceardlann ghearr (caitear é sin a chur in áirithe roimhré).
  • Renaissance: Fiosraigh samplaí d’ealaín luath, de mheán ealaín agus d’ealaín dhéanach an Renaissance ón Iodáil agus ón Eoraip Thuaidh. Oiriúnach do Stair an Teastais Shóisearaigh. Tá acmhainní sheomra ranga le fáil.

Chun cuairt a chur in áirithe nó le haghaidh tuilleadh eolais, téigh go díreach chuig Cuairt a Chur in Áirithe.