Líníocht sa Ghailearaí

Advanced Drawing Studies, Baroque Gallery

Cúrsaí Líníochta 

Bíonn cúrsaí éagsúla líníochta agus ranganna aon-uaire líníochta ar siúl sa Ghailearaí i rith na bliana. Tugtha ag painéal ealaíontóirí, tá sé de chuspóir ag na cúrsaí seo ná tús eolais a thabhairt ar theicnící na líníochta, tríd an nGailearaí a úsáid i dteannta lena phictiúir agus a dhealbha mar bhonn teagaisc. Tá fáilte roimh dhaoine le gach leibhéal cumais freastal ar na cúrsaí.

Cúrsaí um Staidéar Líníochta 2010 - 2011 

Tá na Ranganna um Líníocht i nGníomh mar sraith ranganna ar feadh dhá-uaire ag freastal ar dhaoine ag a bhfuil roinnt eolais ar an ndisciplín cheana féin agus óna dteastaíonn foghlaim níos mó faoi chur chuige nua líníochta.

Sraith um Líníocht i nGníomh 2011


Más mian leat a bheith curtha ar an liosta seoltaí, téigh i dteagmháil le education@ngi.ie

Féach ar What's On don sceideal


Pácáistí Líníochta

Tá Pácáistí líníochta saor in aisce do dhaoine fásta ina bhfuil bloic sceitseála, pinn éagsúla luaidhe, ghraifíte agus dhaite, i dteannta le treoirlínte i dtaobh líníochta sa Ghailearaí, le fáil ar iasacht ón Deasc Eolais sa Sciathán Mílaoise.