An Institiúid Náisiúnta do Mhíchumas Intleachta

National Institute for Intellectual Disability Project Highlights

D’oibrigh an Clár For-Rochtana Pobail leis na daltaí ón Institiúid Náisiúnta do Mhíchumas Intleachta le roinnt blianta anuas, ag cur le Modúl Ealaíne agus Deartha dena Teastas sa Mhaireachtáil Chomhaimseartha.

Chuir turais rialta chuig an nGailearaí, chun pictiúir a phlé agus a líniú, feabhas ar eolas na ndaltaí ar na hamharcealaíona agus chuir siad eolas ar an mbailiúchán chun cinn. Spreag na cuairteanna na rannpháirtithe chun spásanna poiblí a loingsiú go neamhspleách.

Chuir seisiúin ealaíne praiticiúla i seomraí ranga na hInstitiúide agus i seomra theiripe ealaíne in Ospidéal San Séamas le tuiscint níos doimhne ar phróisis ealaíonta. Bhí deis ag na daltaí meáin éagsúla 2-D agus 3-D a úsáid, péint, graifít agus cré san áireamh.