Na Cluichí Oilimpeacha Speisialta Luimneach

Special Olympics, Limerick

Mar chuid de na Cluichí Oilimpeacha Speisialta Luimneach 2010, chomhoibrigh an fhoireann Fhor-Rochtana Pobail leis an Ollscoil Luimnigh chun Lá Cruthaitheach a sholáthar do na luthchleasaithe, dona dteaghlaigh agus dona gcúramóirí.

 Spreagtha ag pórtráid de Ronnie Delany le James Hanley sa Bhailiúchán Náisiúnta Portráide, iarradh ar na rannpháirtithe a bpainéil phaistí féin a dhearadh le focail agus le siombail a mhacasamhlaigh a n-eispéiriss Oilimpeacha, agus na cuimhní a thógfaidh siad leo. Tógadh griangraf de gach painéal agus rinneadh cárta beannachta uathúla de gurbh fhéidir leis na rannpháirtithe a thabhairt leo chun sínithe agus cuimhní a bhailiú, nó amháin mar chuimhneachán