Ag Foghlaim ó Ealaín, Músaem Chnoc Mhuire

Bhain daltaí Idirbhliana ó Scoil San Louis, Coillte Mach taitneamh as ceardlann Fhor-Rochtana Pobail bunaithe ar líníocht agus ar bhreathnadóireacht. Reáchtáladh an cheardlann i bpáirtíocht le taispeántas Ag Foghlaim ó Ealaín  i Músaem Chnoc Mhuire. 

Phléigh an teagascóir For-Rochtana Pobail pictiúir ó Bhailiúchán an Ghailearaí, agus ina dhiaidh sin, bhí cleachtaí líníochta ag úsáid gualaigh a d’oibrigh scileanna breathnadóireachta na ndaltaí.