Scoil Cumais Éireann

Enable Ireland Project Highlights

Tairgeann Scoil Cumais Éireann, Dumhach Thrá cúram agus oideachas do pháistí le riachtanais chasta. Bhain foireann an Ghailearaí um Fhor-Rochtain Phobail leas as caidreamh tairbheach leis an scoil agus lena daltaí le roinnt blianta anuas.

Bhí tionscadail spreagtha ag ealaíontóirí cosúil le Jack B. Yeats agus Richard Moynan. I ndiaidh cuairteanna chuig an nGailearaí, d’oibrigh teagascóir For-Rochtana leis an rang ar bhonn seachtainiúil, ar feadh tréimhse 6 go 8 seachtaine. Is féidir le cuairteoirí ar an scoil taitneamh a bhaint as na saothair ealaíne a cruthaíodh mar chuid an chláir seo agus atá ar thaispeáint ar feadh phasáistí na scoile.