Ealaín sa tSeomra Ranga

Outreach Workshop Maynooth GNS  

Curaclam Bunscoile

Tá seisiúin Ealaíne sa tSeomra Ranga ábhartha do Churaclam Bunscoile na nAmharcealaíona, ach go háirithe do na snáitheanna, Líníocht, Péint agus Dath, Cló agus Cré. Tá feabhas curtha ar scileanna breathnadóireachta, ar shamhlaíocht agus ar eispéireas ealaíne an pháiste trí rannpháirtíocht sna seisiúin seo.

Féadtar na seisiúin seo a fhorbairt sa bhreis sa tseomra ranga trí nasc a dhéanamh le Teanga, SESE agus le Curaclaim Drámaíochta.
 

Curaclam Iarbhunscoile

Is féidir leis an gClár Ealaíne sa tSeomra Ranga a bheith mar thaca le go leor eilimintí Ealaíne an Teastais Shóisearaigh, Ceardaíocht, Curaclam Deartha agus le Curaclam Ealaíne na Sraithe Sinsearaí. 

Ag úsáid an Bailiúcháin Náisiúnta mar spreagadh, táimid sásta ceardlanna nó cainteanna a chur in oiriúint mar thaca le daltaí ina ngníomhaíochtaí 2-D, 3-D nó staire ealaíne.