Velázquez


Diego Velázquez (1599-1660)

Kitchen Maid with the Supper at Emmaus, c. 1617-1618

Ola ar chanbhás, 55 x 118 cm
Bronnta, Sir Alfred agus Lady Beit, 1987 (Bailiúchán Beit)
NGI.4538

Gan amhras ar bith, is é Velázquez an t-ealaíontóir Spáinneach ab fhearr dá aois. Rugadh in Sevilla é, tráth a bhí Sevilla ina chathair an-iltíreach agus ina príomhchathair thráchtála leis an domhan nua, chuaigh se faoi oiliúint ar feadh sé bliana go neasach i stiúideo Francisco Pacheco's, áit choinne le haghaidh daoine intleachtúla. Phós sé iníon Pacheco i 1618.

Bhí tionchar ag Pacheco ar Velázquez, agus ag nádúrachas luath ealaíontóirí mar Pedro de Campagna agus Juan de Roelas. Ach, níor chóir teagmhálacha féideartha le saothair ag roinnt leantóirí Caravaggio, mar atá Bartolomeo Cavarozzi, a ghannmheas.

Meastar go forleathan gurb é an canbhás seo an pictiúr is luaithe de chuid Velázquez a bhfuil trácht air. Déileáiltear leis an téama creidimh a bheag nó a mhór mar a bhíodh ábhair Phléimeannacha chosúla go déanach sa séú céad déag. Fágann an eachtra fheartach atá léirithe sa tulra spás le haghaidh taispeántais de ghnáthmhíreanna cistine, agus freastal ann ag giolla Múrach.

Baineann an suntasacht shiombalach le carthanacht, agus dá bhrí sin tugadh le tuiscint go bhféadfadh proinnteach clochair bheith ina shuíomh bunaidh don phictiúr. Tá réamhghiorrú réalaíoch na soithí go háirithe suntasach, mar aon le húsáid de phailéad teoranta de dhonn, ócar agus bán.

View a selection of Spanish Paintings